Nyheter från Srf konsulterna

 • Jämställdhet och internationalisering

  Tillväxtanalys har publicerat en kunskapsöversikt om hur företags internationalisering påverkar jämställdheten och hur lönegapet mellan män och kvinnor påverkas i företag där exporten ökar.
  2023-12-07 13:44
 • Distansutbildning ökar

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en markant ökning av personalutbildning på distans. Från 2016 till 2022 har andelen personalutbildning på distans ökat från 5% till 35%.
  2023-12-06 19:48
 • Flytt till Sverige

  Skatteverket erbjuder möjlighet att på runt hälften av landets servicekontor boka tid i förväg för att anmäla folkbokföring vid flytt till Sverige.
  2023-12-06 16:49
 • Reduktionsplikt

  Riksdagen röstade ja till att kraven på reduktionsplikt för minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till 6% för 2024–2026 och att reduktionsnivåerna för 2027–2030 slopas.
  2023-12-06 16:39
 • Kapitalförsäkring avyttring

  Skatteverket har i ett nytt ställningstagande gett sin uppfattning att överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är en avyttring.
  2023-12-06 16:24
 • Långtidsarbetslöshet

  SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) visar att långtidsarbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år ökade kraftigt i samband med pandemin och att den hittills inte har kommit ned till tidigare nivåer före pandemin.
  2023-12-06 13:36
 • Reallöner stabila

  Medlingsinstitutet (MI) rapporterar att reallönerna i Sverige inte minskar vilket är första gången på två år. De nominella lönerna väntas öka med 4,1% i september enligt den senaste statistiken.
  2023-11-30 10:10
 • Sysselsättningen ökar

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporter att antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år  i september 2023 var 5 303 000,jämfört med september 2022.
  2023-11-30 10:06
 • Ja till Kärnkraft

  Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige vilket medför att det blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än vid vid de befintliga kärnkraftverken.
  2023-11-29 21:35
 • Budget klubbad

  Riksdagen röstade igenom budgetproposition avseende utgiftsramar och inkomstberäkning med utökat jobbskatteavdrag, förlängd expertskatt samt slopad nedsättning av AGA för 15–18-åringar.
  2023-11-29 21:30