Nyheter från Srf konsulterna

 • Skatteavdrag grön teknik

  Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande efter att Skatterättsnämnden har prövat om skattereduktion för installation av grön teknik även kan användas för stödtjänster.
  2024-07-04 15:37
 • Styrräntan

  Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 3,75 med eventuell ytterligare sänkning två eller tre gånger under kommande halvår.
  2024-06-27 09:35
 • Svensk ekonomi

  Finansdepartementets prognos om den svenska ekonomiska utvecklingen är att inflationen väntas nå målet under året trots försämrad arbetsmarknad och stigande arbetslöshet.
  2024-06-27 08:09
 • Sanktionsavgift

  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot företag som genom funktioner på  webb och i app inneburit att uppgifter överförts till Meta.
  2024-06-27 08:06
 • Unionsinternt förvärv av varor

  Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande moms av vara vid tillfällig användning i samband med överföring till Sverige.
  2024-06-27 07:05
 • Lånad lokal

  Skatteverket har förtydligat att en anställds användning av arbetsgivarens lokaler för privata ändamål på fritiden utgör en skattepliktig förmån.
  2024-06-27 07:01
 • Avräkning utländsk skatt

  Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande gällande beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för en fysisk person när flera inkomster har beskattats i utlandet.
  2024-06-27 07:00
 • Ökad sysselsättning

  Statistikmyndigheten (SCB) har släppt en rapport som visar på ökad sysselsättning men inte minskad arbetstid i Sverige under tidsperioden 2005–2023.
  2024-06-27 06:56
 • Investeringsbedrägeri

  Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande avdragsrätt för kapitalförlust vid investeringsbedrägerier.
  2024-06-20 07:49
 • Försäljning av solcellsel

  Skatteverket har kompletterat ställningstagandet gällande hur ett privatbostadsföretag beskattas vid försäljning av solcellsel med fyra typexempel.
  2024-06-20 07:43