Tjänster inom bokföring och redovisning

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, deklarationer, löner, skattedeklarationer och andra administrativa tjänster.


Löpande bokföring

Bokföring och registrering av verifikationer.

Avstämning av konton.

Momsrapport, balans och resultatrapport tas fram.

Bokslut 

Bokföring och registrering av bokslutsverifikationer.

Underlag och bilagor till bokslutet upprättas.

Bokslutsrapporter tas fram.

Årsredovisning

Årsredovisning upprättas och skickas till Bolagsverket.

Deklarationer 

Företagets och privata deklarationer upprättas och skickas till Skatteverket.

Skatteinbetalning för årets skatt beräknas.

Löner 

Lönespecifikationer upprättas.

Kontrolluppgifter upprättas och skickas till Skatteverket.

Uppgifter till FORA m fl rapporteras.

Skattedeklarationer 

Moms och arbetsgivardeklaration tas fram och deklarareras till Skatteverket.

Skatteinbetalning för moms, personalskatt, arbetsgivaravgift och preliminärskatt för företaget beräknas.

Andra administrativa tjänster 

Fakturering, bolagsärenden, hjälp vid kontakt med bank och myndigheter mm.

Redovisning, Bokföring, Bokslut, Årsredovisning, Deklaration