Tjänster inom bokföring och redovisning

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, deklarationer, löner, skattedeklarationer och andra administrativa tjänster.        

 • Löpande bokföring 
  Bokföring och registrering av verifikationer. 
  Avstämning av konton. 
  Momsrapport, balans och resultatrapport tas fram. 

 • Bokslut 
  Bokföring och registrering av bokslutsverifikationer.
  Underlag och bilagor till bokslutet upprättas.
  Bokslutsrapporter tas fram.

 • Årsredovisning 
  Årsredovisning upprättas och skickas till Bolagsverket.

 • Deklarationer 
  Företagets och privata deklarationer upprättas och skickas till Skatteverket.
  Skatteinbetalning för årets skatt beräknas.

 • Löner 
  Lönespecifikationer upprättas.
  Kontrolluppgifter upprättas och skickas till Skatteverket.
  Uppgifter till FORA m fl rapporteras.

 • Skattedeklarationer 
  Moms och arbetsgivardeklaration tas fram och deklarareras till Skatteverket.
  Skatteinbetalning för moms, personalskatt, arbetsgivaravgift och preliminärskatt för företaget beräknas.

 • Andra administrativa tjänster 
  Fakturering, bolagsärenden, hjälp vid kontakt med bank och myndigheter mm.

Redovisning, Bokföring, Bokslut, Årsredovisning, Deklaration